Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 18 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8 - Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ ... DeHocTot.com

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 18 - Trang 95 - SGK Lịch sử 8

Lịch sử


Gánh nặng của cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp nào ?

Hướng dẫn.

Gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ chủ yếu đè nặng lên tầng lớp công nhân, nông dân,... - giai cấp bị bóc lột.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay