Câu hỏi 1 - (Mục III Bài 10 - SGK Trang 62) Lịch sử 8 - Dựa theo lược đồ, trình bày một vài n... DeHocTot.com

Câu hỏi 1 - (Mục III Bài 10 - SGK Trang 62) Lịch sử 8

Lịch sử


Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

Hướng dẫn giải:

+ Ngày 10 - 10 - 1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương, sau đó lan sang tất cả các tỉnh miền Nam và miền Trung của Trung Quốc.
+ Ngày 29 - 12 - 1911. Chính phú lãm thời được thành lập. tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Tổng thống.
+ Tôn Trung Sơn đã mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khái (quan đại thần của nhà Thanh), đồng ý nhường cho ông ta lên lain Tona thốne (2 - 1912). Cách mạng coi như chấm dứtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay