Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 4 - SGK Trang 29) Lịch sử 8 - Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sả... DeHocTot.com

Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 4 - SGK Trang 29) Lịch sử 8

Lịch sử


Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc ?
Hướng dẫn giải

:Vì họ nghĩ máy móc làm họ khổ = Ý thức kém de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay