Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8 - Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 ... DeHocTot.com

Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8

Lịch sử


Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Hướng dẫn.

- Cuộc khởi nghĩa tháng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng bị lật đổ.

- Tình hình chính trị đặc biệt diễn ra ở Nga : hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu Công nhân, nông dân và binh lính.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay