Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 1 - SGK Trang 6) Lịch sử 8 - Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh ... DeHocTot.com

Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 1 - SGK Trang 6) Lịch sử 8

Lịch sử


Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Hướng dẫn giải:

• Ngày 30 -1-1649. Crôm-oen đưa vua Sác-lơ I ra xử tử. Nước Anh chuyển sang nền cộng hòa và cách mạng đạt tới đỉnh cao.
• Tuy nhiên , chỉ có giai cấp tư sản và quý tộc mới được hưởng quyền lợi. vì vậy nhân dân tiếp tục đấu tranh.
• Quý tộc mới và tư sản lại thỏa hiệp với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-si-ơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay