Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8 - Em có nhận xét gì về phong trào đấu tra... DeHocTot.com

Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8

Lịch sử


Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ?
Hướng dẫn.
Nhận xét :
Phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ngày càng mạnh mẽ, có đường lối rõ ràng dưới sự lãnh đạo của các Đảng cộng sản.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay