Câu hỏi 3 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 15)Lịch sử 8 - Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái ... DeHocTot.com

Câu hỏi 3 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 15)Lịch sử 8

Lịch sử


Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi- rông- đanh?

Hướng dẫn giải:

 Mùa xuân năm 1793. quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.
• Ngày 2 — 6 - 1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay