Câu hỏi 3 (Mục III Bài học 1 -SGK Trang 8 )Lịch sử 8 - Theo em , tính chất tiến bộ của " Tuyên ... DeHocTot.com

Câu hỏi 3 (Mục III Bài học 1 -SGK Trang 8 )Lịch sử 8

Lịch sử


Theo em , tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Hướng dẫn giải:

Tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm là xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay