Câu hỏi 4 - (Mục I Bài học 4 - SGK Trang 30)Lịch sử 8 -  Nêu kết cục phong trào đấu tranh của ... DeHocTot.com

Câu hỏi 4 - (Mục I Bài học 4 - SGK Trang 30)Lịch sử 8

Lịch sử


 Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ XIX
Hướng dẫn giải
Phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nghĩa đầu thế kỉ XIX đều chưa giành được thắng lợi nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay