Câu hỏi 6 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 17) Lịch sử 8 - Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Phá... DeHocTot.com

Câu hỏi 6 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 17) Lịch sử 8

Lịch sử


Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Hướng dẫn giải:

Do nội bộ bị chia rẽ. nhân dân lại không ủng hộ như trước nên phản tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính, bất Rô-be-spie để xử tử (27 - 7 - 1794).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay