Câu hỏi 7 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 17)Lịch sử 8 - ... DeHocTot.com

Câu hỏi 7 - (Mục III Bài 2 - SGK Trang 17)Lịch sử 8

Lịch sử


Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII?

Hướng dẫn giải:

Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kl XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, cỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay