Cuộc đấu tranh xây dựng thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 - 1. Xây dựng chính quyền Xô viếtNgay trong... DeHocTot.com

Cuộc đấu tranh xây dựng thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Lịch sử


1. Xây dựng chính quyền Xô viết

Ngay trong đêm 25 - 10 (7 - 11), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc ở điện Xmô-nưi đã tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu và thông qua các sắc lệnh đầu tiên của chính quyền mới : sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.
Sắc lệnh hòa bình quy định : “Chính phủ công nông do cuộc cách mạng ngày 24 và 25 - 10 thiết lập và dựa vào các xô viết đại biểu công nhân, binh lính và nông dân, đề nghị với nhân dân tất cả các nước tham chiến và các chính phủ của họ tiến hành ngay những cuộc đàm phán về một hòa ước dân chủ và công bằng...”.

Sắc lệnh ruộng đất nêu rõ :
“1 - Nay hủy bỏ ngay lập tức và không có bồi thường quyền sở hữu của địa chủ về ruộng đất.
2- Các điền trang của địa chủ cũng như những ruộng đất của các thôn ốp, của các nhà tu và Giáo hội, với toàn bộ gia súc và công cụ đều giao cho các ủy ban ruộng đất và các xô viết đại biểu nông dân huyện xử lí cho tới khi vấn đề được Quốc hội lập hiến giải quyết..
Sắc lệnh ruộng đất đã nhanh chóng được thực hiện. Hơn 150 triệu hécta ruộng đất của địa chủ được trao cho nông dân. Lần đầu tiên ở nước Nga, toàn thể nông dân có ruộng cày.

 

Năm 1920, Hồng quân đã đánh tan ngoại xâm và nội phản. Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay