Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918 - Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu ... DeHocTot.com

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918

Lịch sử


Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918 :
- Lực lượng tham gia gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
- Phương pháp đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
- Địa bàn : diễn ra lẻ tẻ từ Bắc đến Nam.
- Kết quả Ế. đều lần lượt bị thất bại.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay