Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ? - Quyền dân chủ bị hạn chế:- Chỉ nhữn... DeHocTot.com

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Lịch sử


Quyền dân chủ bị hạn chế:

- Chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử.

- Phụ nữ không có quyền bầu cử.

- Những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính trị.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay