Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất - Những thay đổi trong các chính sách về k... DeHocTot.com

Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lịch sử


Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất:
- Chính sách của Pháp :
+ Đẩy mạnh bắt lính.
+ Bắt Việt Nam phải trồng các loại cây phục vụ cho chiến tranh, như thầu dầu, đậu, lạc, cao su.
+ Khai thác kim loại quý hiếm.
+ Bắt nhân dân mua công trái.
- Hậu quả : Đời sống của nhân dân ngày càng thêm khốn đốn.
- Pháp thay đổi chính sách như vậy là vì để phục vụ cho chiến tranh.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay