Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”? - Sau thắng lợi của CMTS Pháp 1789, giai cấ... DeHocTot.com

Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Lịch sử


Sau thắng lợi của CMTS Pháp 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8/1789). 

- Ý nghĩa: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

- Ưu điểm: Đề cao quyền tự do, quyền bình đẳng của con người 

- Hạn chế: Phục vụ quyền lợi của gai cấp tư sản, nhân dân hầu như không được hưởng 

- Ảnh hưởng: Thắng lợi của CMTS Pháp cùng với Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp có ảnh hưởng lớn thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trên thế giới.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay