Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh - ... DeHocTot.com

Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh

Lịch sử


Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào Châu Á , đặc biệt ở Ấn Độ. Sang đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp  dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai nước này trên đất Ấn Độ. Kết quả là Anh đã gạy Pháp, hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị Ấn Độ. Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ dẫn đến nhiều hậu quả cho xã hội và nhân dân nước này.

Giá trị lương  thực xuất khẩu

Số người chết đói

Năm

Số lượng

Năm

Số người chết

1840

1858

1901

858 000 livrơ

3 800 000 livrơ

9 300 000 livrơ

1825- 1850

1850- 1875

1875- 1900

400 000

5 000 000

15 000 000

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay