Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc - Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫ... DeHocTot.com

Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc

Lịch sử


Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc vì :
- Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp
- Triều đình Huế vẫn giữ tư tưởng chủ hoà, muốn thương lượng với Pháp nén yêu cầu quân đội rút lui.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay