Lý thuyết Ôn tập về văn bản thuyết minh trang 35 SGK Văn 8 - ... DeHocTot.com

Lý thuyết Ôn tập về văn bản thuyết minh trang 35 SGK Văn 8

Ngữ văn


I.  ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1. Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đội sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm tính chất, nguyên nhân... của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội.

2. Xem lại câu trả lời ở mục I.2.a của bài “Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh”

3. Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải quan sát sự vật, hiện tượng cần thuyết minh hoặc tra cứu sách vở, hỏi han những người hiểu biết để có kiến thức đáng tin cậy. Ngoài ra, phải xác định rõ phạm vi tri thức khách quan, khoa học về đối tượng thuyết minh, sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, ngôn từ chính xác, dễ hiểu. Bài văn thuyết minh phải làm nổi bật được bản chất, đặc trưng của hiện tượng, sự vật cần thuyết minh, để tránh sa vào trình bày các biếu hiện không tiêu biểu, không quan trọng.

4. Để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiếu, sang rõ, người ta có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân tích, phân loại.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay