Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK ngữ văn 8 -                                  ... DeHocTot.com

Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK ngữ văn 8

Ngữ văn


                                 Đặc điểm câu ghép

Trả lời câu hỏi 1. Tìm các cụm C-V trong những câu in đậm

Câu có một cụm chủ - vị:
“Mẹ tôi âu yếm... dài và hẹp".

Trả lời câu hỏi 2.

Câu có nhiều cụm chủ - vị không bao nhau. “Con đường này... thấy lạ.”

Trả lời câu hỏi 3.

Câu có cụm chủ - vị nhỏ nằm trong cụm chủ - vị lớn.
“Tôi quên thế nào được... bầu trời quang đãng”.
(Câu này có hai cụm chủ - vị nhỏ làm phụ ngữ cho động từ quên và động từ nảy nở).
Ba câu hỏi trên nhằm phân biệt câu có một cụm chủ - vị, câu có nhiều cụm chủ - vị không bao nhau, câu có nhiều cụm chủ
- Vị bao nhau (cụm nhỏ nằm trong cụm lớn)

Trả lời câu hỏi 4

Nhằm nhận biết câu ghép có hai hoặc nhiều cụm chủ - vị không bao nhau. Dựa vào bảng kết quả phân tích ba câu hỏi trên để trả lời.

                                         Các nối các vế câu:
Câu 1

Còn có các câu (1), (3), 7 là câu ghép. Câu (4) là câu đơn có cụm C-V nằm trong thành phần trạng ngữ.

Câu 2.

Hoặc bằng những từ có tác dụng nối hoặc không dùng từ nối.

Câu 3

- Mình đọc hay tôi đọc.
- Tôi đến chơi nhưng anh ấy lại không ở nhà.
- Chúng tôi mua chứ chúng tôi không xin.
- Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu.
- Ai làm người ấy chịu.
- Hễ anh ấy đến thì tôi cho anh về.

 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay