Soạn bài Dấu ngoặc kép trang 141 SGK ngữ văn 8 - I. CÔNG DỤNGDấu ngoặc kép trong những đ... DeHocTot.com

Soạn bài Dấu ngoặc kép trang 141 SGK ngữ văn 8

Ngữ vănI. CÔNG DỤNG
Dấu ngoặc kép trong những đoạn trích dùng để đánh dấu:
a) Lời dẫn trực tiếp (một câu nói của Găng-đi).
b) Từ ngủ được hiểu theo một nghĩa đặc biệt: dùng từ ngữ “dải lụa” để chỉ chiếc cầu (ẩn dụ)
c) Từ ngữ có hàm ý mỉa mai. Dùng lại chính những từ ngữ mà thực dân Pháp thường dùng khi nói về sự cai trị của chúng đối với nước ta: khai hóa văn minh cho một dân tộc lạc hậu với hàm ý mỉa mai. Ở đây cũng có xem dấu ngoặc kép trong đoạn trích được dùng để đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp.
d) Tên của các vở kịch.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay