Soạn bài Hành động nói - Ngắn gọn nhất - ... DeHocTot.com

Soạn bài Hành động nói - Ngắn gọn nhất

Ngữ văn


I. Hành động nói là gì?

- Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hày trốn ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.

- Việc làm của Lí Thông có thể coi là một hành động, vì nó là một việc làm có mục đích.

II. Một số kiểu hành động nói thường gặp

- Câu "Con trăn ấy … đã lâu" nhằm mục đích thông báo.

- Câu "Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết" nhằm mục đích đe dọa

- Câu "Thôi … trốn ngay đi" nhằm mục đích khuyên.

- Câu "Có … lo liệu" nhằm mục đích hứa hẹn.

Câu 2:

- Hành động hỏi và mục đích để hỏi : "Vậy … ở đâu?"

- Hành động trình bày và mục đích thông báo "Con sẽ … Đoài".

- Hành động hỏi và mục đích là van xin "U nhất định … u? U không … u?".

- Hành động bộc lộ cảm xúc và mục đích là để than "Khốn nạn … này ! Trời ơi … !".

Câu 3: Qua phân tích hai đoạn trích ở mục I và II, có những kiểu hành động nói : hỏi, trình bày, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc, cầu khiến, đe dọa…de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay