Soạn bài Hoạt động ngữ văn : Làm thơ bảy chữ trang 164 SGK ngữ văn 8 - I. NHẬN DIỆN LUẬT THƠMột bài bốn câu,... DeHocTot.com

Soạn bài Hoạt động ngữ văn : Làm thơ bảy chữ trang 164 SGK ngữ văn 8

Ngữ văn


I. NHẬN DIỆN LUẬT THƠ

Một bài bốn câu, hay một khô 4 câu thông thường là có 3 vần (cáu 1, câu 2 và câu 4) hoặc 2 vần (câu 2 và câu 4). Vần có thế là vần chính (hoàn toàn khớp ví dụ: ta, xa), có thế là vần thông là vần gần đúng (ví dụ: che, khuya, thông, dung...) vần cũng có vần trắc hoặc vần bằng nhưng vần bằng thông dụng hơn, vị trí gieo vần là tiếng cuối câu 2 và 4 có khi cả tiếng cuối câu 1:

- Luật bằng trắc trong thơ 7 chữ theo hai mô hình sau:

a)

B B T T T B B

T T B B T T B

T T B B B T T

B B T T T B B

b)

T T B B T T B

B B T T T B B

B B T T B B T

T T B B T T B

Bài thơ của Đoàn Vân Cừ bị chép sai:

- Sau ngọn đèn mờ không có dấu phẩy.

- Ánh xanh xanh lẽ ra là ánh xanh Ve.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay