Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo - Câu 1. Lựa chọn văn bản thích hợp tron... DeHocTot.com

Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo

Ngữ văn


Câu 1. Lựa chọn văn bản thích hợp trong các trường hợp sau:

a) Thông báo

b) Báo cáo

c) Thông báo

Câu 2. - Các em chú ý câu: “Ban giám hiệu hướng dẫn mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra công tác vệ sinh học đường như sau:”

Thế nhưng cả mục (1) và (2) không thấy “nội dung kiểm tra” cụ thể ra sao để “cán bộ và học sinh toàn trường” thực hiện hay tham gia.

  - Đọc phần Ghi nhớ trang 143 ta thấy không có các yếu tố thời gian, địa điểm cụ thể, chính xác.

  - Thiếu phần “Nơi nhận” ghi phía dưới bên tráide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay