Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) - Ngắn gọn nhất - ... DeHocTot.com

Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) - Ngắn gọn nhất

Ngữ văn


LUYỆN TẬP

Câu 1:

Trò chơi: DUNG DĂNG DUNG DẺ

- Cách chơi:

    + Địa điểm :trong nhà ngoài sân

    + Số lượng:từ 5-10 em chơi 1 nhóm

    + Hướng dẫn: quản trò vẽ sẳn các vòng tròn nhỏ trên đất,số lượng vòng tròn ít hơn số người là một.

  Khi chơi các bạn nắm áo tạo thành một hàng đi quanh các vùng tròn và cùng độc"dung dăng dung dè dắc trẽ đi chơi, khi đọc hết chử đây các bạn chơi nhanh chóng tìm một vòng tròn và ngồi xệp xuống.sẽ có một bạn không có vòng tròn để ngồi tiếp tục xoá vòng tròn và chơi như trên,lại sẽ có 1 bạn không có,trò chơi tiếp tục khi chỉ còn 2 người

- Luật chơi

 + Trong 1 khoản thời gian bạn nào khống có vòng thì bị thua.

+ Hai bạn ngồi cùng 1 vòng bạn nào ngồi xuóng dưới là thắng.

Câu 2:

   Cách đặt vấn đề đi từ rộng đến hẹp,lần lượt các ý sau:

    + Vai trò quan trọng không thể thay thế của con người ở thời đại khoa học, máy móc phát triển.

    + Để gánh vác được vai trò đó, con người cần phải đọc.

    + Số lượng rất lớn về đầu sách, trang in của ngành in thế giới.

    + Cách đọc như thế nào trước núi tư liệu đó.

- Các cách đọc:

    + Đọc thành tiếng.

    + Đọc thầm (gồm đọc theo dòng và đọc ý).

- Nội dung và hiệu quả

  + Về nội dung, phương pháp đọc nhanh là cách đọc không theo từng câu mà thu nhận ý chung trong bài viết qua các từ ngữ chủ yếu.

    + Về hiệu quả, đây là cách đọc cho phép ta thu nhận thông tin cần thiết trong một đoạn văn, một trang sách, lược bỏ những thông tin không cần thiết, thu nhận thông tin nhiều mà tốn ít thời gian, đặc biệt là cơ mắt ít mỏi.

- Những số liệu trong bài có ý nghĩa chứng minh, tăng sức thuyết phục đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh.

Click vào Bài tiếp theo > để xem bài soạn đầy đủde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay