Bài 10.10 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi h... DeHocTot.com
Close

Bài 10.10 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi.

Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.

Xác định hoá trị của sắt trong hợp chất.

(Xem lại hướng dẫn bài tập 9.8* trước khi làm bài tập này).

Trả lời

Gọi công thức của hợp chất là F{e_x}{O_y}. Theo đề bài ra, ta có

tbl_x \times 56} \over {y \times 16 = {7 \over 3} \to {x \over y} = tbl_7 \times 16} \over {3 \times 56 = tbl_112} \over {168 = {2 \over 3}

Vậy x=2, y=3

Công thức hóa học của hợp chất là F{e_2}{O_3}

Phân tử khối bằng 

2 \times 56 + 3 \times 16 = 160

b) Hóa trị của Fe trong hợp chất là : IIIde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay