Bài 10.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa h... DeHocTot.com
Close

Bài 10.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị một hoá trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau :

H-X-H ;  X = O ;   H-Y

a )Xác định hoá trị của X và Y.

b) Viết sơ đồ công thức của hợp chất giữa hai nguyên tố Y và O, giữa hai nguyên tố X và Y.

Trả lời

a) X hoá trị II, Y hoá trị I

b) Y - O - Y, Y - X - Y.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay