Bài 10.4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 10.4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, cho biết s hoá trị II :

K2S ; MgS ; Cr2S3 ; CS2.

Trả lời

Gợi ý làm hai bài tập 10.4 và 10.5 bằng cách tính nhẩm theo

a = {{y \times b} \over x}

K hoá trị I, Mg hoá trị II, Cr hoá trị III, C hoá trị IV.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay