Bài 10.8 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - a) Biết Cr (crom) có hai hoá trị thường g... DeHocTot.com
Close

Bài 10.8 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


a) Biết Cr (crom) có hai hoá trị thường gặp là II và III, hãy chọn những công thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây :

(1) CrSO4 ;           (2) Cr2S04 ;         (3) CrO ;               (4) CrO2

(5) Cr(SO4)2 ;       (6) Cr2(SO4)3.     (7) Cr2O ;        (8) Cr2O3

b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng.

Trả lời 

a) Những công thức hoá học đúng :

Cr hoá trị II : CrSO4, CrO.

Cr hoá trị III : Cr2(SO4)3, Cr2O3.

b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này :

CrSO4 = 52 + 32 + 4 X 16 = 148 (đvC),

CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

Cr2(SO4)3 = 2 X 52 + 3(32 + 4 X 16) = 392 (đvC),

Cr2O3 = 2 X 52 + 3 X 16 = 152 (đvC).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay