Bài 12.2 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Trong số những quá trình kể dưới đây,... DeHocTot.com
Close

Bài 12.2 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trong số những quá trình kể dưới đây, hãy cho biết đâu là hiện tượng hoá học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích.

a)Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.

b)Hoà tan axit axetic vào nước được dung dịch axit axetic loãng, dùng làm giấm ăn.

c)Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ.

d)Để rượu nhạt (rượu có tỉ lệ nhỏ chất rượu etylic tan trong nước) lâu ngày ngoài không khí, rượu nhạt lên men và chuyển thành giấm chuaẻ

(Gợi ý làm các bài tập 12.2, 12.3 và 12.4 : Dựa vào dấu hiệu có sự biến đổi thành chất khác tức có chất mới xuất hiện để chỉ ra hiện tượng hoá học).

Giải 

a) Hiện tượng vật lí, sắt chỉ biến đổi về hình dạngẳ

b)Hiện tượng vật lí, axit axetic chỉ hoà tan vào nước, không biến đổi thành chất khác.      ,

c)Hiện tượng hoá học, sắt biến đổi thành chất màu nâu đỏ.

d)Hiện tượng hoá học, rượu etylic biến đổi thành axit axetic.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay