Bài 13.3 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa ... DeHocTot.com

Bài 13.3 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric

HCI tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro H2 như sau :

Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong hai- câu sau đây mô tả phản ứng này :

"Mỗi phản ứng xảy ra với một ………… và hai ……….. Sau phản ứng tạo ra một ………… và một ………… "

Giải

13.3. Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽmhai phân tử axit clohiđric.

Sau phản ứng tạo ra một phân tử kẽm clorua và một phân tử hiđro.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay