Bài 13.7 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ ... DeHocTot.com

Bài 13.7 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ (xem lại câu c, bài tập 12.2).

Hãy giải thích vì sao ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt.

Giải

13.7. Sắt bị gỉ là do khi tiếp xúc với khí oxi và nước (có trong không khí ẩm) thì

xảy ra phản ứng hoá học. Sau phản ứng này sắt biến đổi thành chất gỉ màu

nâu đỏ (xem lại bài tập 12.2).

Việc bôi dầu, mỡ... trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt là ngăn cách

không cho sắt tiếp xúc với không khí ẩm. Không có phản ứng hoá học

xảy ra nên phòng chống được gỉ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay