Bài 15.7 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách... DeHocTot.com
Close

Bài 15.7 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách đun nóng kali clorat KClO3 (chất rắn

màu trắng). Khi đun nóng 24,5 g KClO3, chất rắn còn lại trong ống nghiêm có khối lượng là 13,45 g.

Tính khối lượng khí oxi thu được, biết hiệu suất của phản ứng phân huỷ là 80%. (Xem hướng dẫn bài tập 15.6*).

Giải

Tương tự bài tâp 15.6, ta có khối lượng khí oxi thu được phải là:

\({m_{{O_2}}} = 24,5 - 13,45 = 11,05(g)\)

Thực tế khối lượng khí oxi thu được chỉ bằng:

\({m_{{O_2}}} = {{11,05 \times 80} \over {100}} = 8,84(g)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay