Bài 16.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 16.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

a)KCIO3 -----> KCl + O2 ;

b) NaNO3 ------> NaNO2 + O2

Giải

a) \(2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}\)

Số phân tử \(KCl{O_3} \) : số phân tử KCl : số phân tử \(O_2\) =2:2:3

b) \(2NaN{O_3} \to NaN{O_2} + {O_2}\)

Số phân tử \(NaN{O_3}\) : số phân tử \(NaN{O_2}\) : số phân tử \(O_2\) =2:2:1de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay