Bài 16.4 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho sơ đồ của phản ứng sau :AI + CuO ---... DeHocTot.com

Bài 16.4 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho sơ đồ của phản ứng sau :

AI + CuO -------> Al2O3 + Cu

a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.

b)Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng,  tuỳ chọn.

Giải

a) 2Al + 3CuO -> Al2O3 + 3Cu

b) Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử CuO ;

Cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 1 phân tử Al­2O3 ;

Cứ 3 phân tứ CuO phản ứng tạo ra 1 phân tử Al­2O3;

Cứ 1 phân tử Al­2O3 được tạo ra cùng với 3 nguyên tử Cu.

......de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay