Bài 17.2 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Trong một phản ứng hoá học, các chất p... DeHocTot.com

Bài 17.2 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và các sản phẩm phải chứa cùng :

A.Số nguyên tử trong mỗi chất.

B.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

C. Số phân tử của mỗi chất.

Giải

Phương án Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay