Bài 17.5 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho sơ đồ của các phản ứng sau :a)K + O... DeHocTot.com
Close

Bài 17.5 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

a)K + O2 -----> K2O

b)AI + CuCl2 -----> AICI3 + Cu

c) NaOH + Fe2(SO4)3 -------> Fe(OH)3 + Na2SO4

Lập phương trình hoá học của mỗi phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của hai cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn).

Giải

a) 4K + O2 \( \to \) 2K2O

Cứ 4 nguyên tử K tác dụng với 1 phân tử O2 ;

Cứ 1 phân tử O2 phản ứng tạo ra 2 phân tử K2O.

b) 2AI + 3CuCl2 \( \to \) 2AlCl3 + 3Cu

Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử CuCl2.

Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 3 nguyên tử Cu.

c)6NaOH + Fe2(SO4)\( \to \) 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Cứ 6 phân tử NaOH tác dụng với 1 phân tử Fe2(SO4)3 ;

Cứ 6 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử Fe(OH)3 ; hay cứ 3 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử Fe(OH)3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay