Bài 17.7 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với a... DeHocTot.com
Close

Bài 17.7 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro Ho và chất nhôm sunfat Al2(SO4)3.

a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.

b)Cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Al lần lượt với số phân tử của ba chất trong phản ứng.

Giải

a) 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

b)Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử H2SO4 ;

Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 1 phân tử Al2(SO4)3 ;

Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 3 phân tử H2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay