Bài 17.8 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy chọn hệ số và công thức hoá học ... DeHocTot.com
Close

Bài 17.8 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập).

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + ?

? + ?AgNO3 -> Al(NO3)3 + 3Ag

?HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + ?

Giải

a) \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)

b) \(Al + 3AgN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + 3Ag\)

c) \(2HCl + CaC{O_3} \to CaC{l_2} + {H_2}O + C{O_2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay