Bài 18.1 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân t... DeHocTot.com
Close

Bài 18.1 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

0,1 mol nguyên tử H ;            10 mol phân tử H2O ;

0,24 mol nguyên tử Fe ;         0,15 mol phân tử CO2;

0,01 mol phân tử H2 ;            1,44 mọl nguyên tử C.

Giải

Đáp số :

-0,6 x 1023 hoặc 0,1 N nguyên tử H.

-0,9 x 1023 hoặc 0,15N phân tử CO2.

-60 x 1023 (6 x 1024) hoặc 10N phân tử H2O.

-0,06 x 1023 (6 x 1024) hoặc 0,01N phân tử H2.

-1,44 x 1023 hoặc 0,24N nguyên tử Fe.

-8,64 x 1023 hoặc 1,44N nguyên tử C.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay