Bài 18.2 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol ph... DeHocTot.com

Bài 18.2 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau :

a) 0,6 N nguyên tử O ;      1,8 N phân tử N2 ;             0,9 N nguyên tử H ;

1,5N phân tử H2 ;             0,15 N phân tử O2 ;           0,05 N nguyên tử C.

b) 24.1023 phân tử H2O ;                  1,44.1023 phân tử CO2 ;

  0,66.1023 phân tử C12H22O11  (đường).

Giải

Đáp số :

a) 0,6 mol nguyên tử O ;      1,8 mol phân tử N2 ;      0,9 mol nguyên tử H ;

1,5 mol phân tử H2 ;            0,15 mol phân tử O2 ;    0,05 mol nguyên tử C.

b) 4 mol phân tử H2O ;                   0,24 mol phân tử CO2 ;

0,11 mol phân tử C12H12O11.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay