Bài 18.3 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 18.3 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau :

a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân tử O2 ; 2 mol nguyên tử Cu.

b) 2,25 mol phân tử H2O ; 0,15 mol phân tử CO2.

c) 0,05 mol của mỗi chất sau : NaCl, H2O, C12H22O11

Giải

Khối lượng của những lượng chất :

a) 0,01 mol nguyên tử O có m = 16 x 0,01 =0,16 (g).

0,01 mol phân tử O2 có m = 32 x 0,01 = 0,32 (g).

2 mol nguyên tử Cu có m = 64 x 2 = 128 (g).

b) 2,25 mol phân tử H2O có m = 18 x 2,25 = 40,5 (g).

0,15 mol phân tử CO2  có m = 44 x 0,15 = 6,6 (g).

c) Khối lượng của 0,05 mol mỗi chất là :

mNaCl = 58,5 x 0,05 = 2,925 (g).

mH2O= 18 x 0,05 = 0,9 (g)

m C12H12O11= 342 x 0,05 =17,1 (g).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay