Bài 19.1 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 19.1 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau :

a) 4 g cacbon ; 62 g photpho ; 42 g sắt.

b) 3,6 g nước ; 95,48 g khí cacbonic ; 14,625 g muối ăn.

Giải

Số mol của những lượng chất :

a) \({n_C} = {4 \over {12}} = {1 \over 3}(mol)\) ;  \({n_P} = {{62} \over {31}} = 2(mol);{n_{Fe}} = {{42} \over {56}} = 0,75(mol)\)

b) \({n_{{H_2}O}} = {{3,6} \over {18}} = 0,2(mol)\)

\({n_{C{O_2}}} = {{95,48} \over {44}} = 2,17(mol)\)

\({n_{NaCl}} = {{14,625} \over {58,5}} = 0,25(mol)\)

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay