Bài 19.4 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy cho biết:a)Số mol và số nguyên tử c... DeHocTot.com

Bài 19.4 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy cho biết:

a)Số mol và số nguyên tử của : 28 g sắt (Fe) ; 6,4 g đồng (Cu) ; 9 g nhôm (Al).

b)Khối lượng và thể tích khí (đktc) của : 2 mol H2 ; 1,5 mol O2; 1,15 moi CO2 ; 1,15 mol CH4.

Giải

a) 28g Fe có số mol là \({{28} \over {56}} = 0,5(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,5 \times 6 \times {10^{23}} = 3 \times {10^{23}}\) nguyên tử (hoặc 0,5N nguyên tử).

-6,4 g Cu có số mol là \({{6,4} \over {64}} = 0,1(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,1 \times 6 \times {10^{23}} = 0,6 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc 0,1N nguyên tử)

- 9g Al có số mol là \({9 \over {27}} = {1 \over 3}(mol)\) và số nguyên tử là

\((6 \times {10^{23}}):3 = 2 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc \({N \over 3}\) nguyên tử )

b) Đáp số 

- \({m_{{H_2}}} = 4g\) ,        \({V_{{H_2}}} = 44,8(l)\)

- \({m_{{O_2}}} = 48g\) ,     \({V_{{O_2}}} = 33,6(l)\)

- \({m_{C{O_2}}} = 50,6g\),     \({V_{C{O_2}}} = 25,76(l)\)

- \({m_{C{H_4}}} = 18,4g\) ,     \({V_{C{H_4}}} = 25,76(l)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay