Bài 19.5 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 19.5 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau : CO2, H2O, N2, O2, H2, NaCl để cùng có số phân tử bằng nhau là 0,6.1023.

Giải

Một mol chất (đơn chất hay hợp chất) là lượng chất có chứa 6 x 1023 phân tử (hoặc nguyên tử). Theo đề bài thì 0,6 X 1023 phân tử các chất là số phân tử có trong 0,1 mol chất. Vậy khối lượng các chất sẽ là :

- \({m_{C{O_2}}} = 0,1 \times 44 = 4,4(g)\)

- \({m_{{H_2}O}} = 0,1 \times 18 = 1,8(g)\)

- \({m_{{N_2}}} = 0,1 \times 28 = 2,8(g)\)

- \({m_{{O_2}}} = 0,1 \times 32 = 3,2(g)\)

- \({m_{{H_2}}} = 0,1 \times 2 = 0,2(g)\)

- \({m_{NaCl}} = 0,1 \times 58,5 = 5,85(g)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay