Bài 2.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com
Close

Bài 2.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :

Các vật thể ...........đều gồm một số..........khác nhau,.......được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là........ hay hỗn hợp một số............Nên ta nói được 

Đâu có .......là có.......

Trả lời :

Các vật thể tự nhiên đều gồm một số chất khác nhau, vật thể nhân tạo được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một số chất. Nên ta nói được  

Đâu có vật thể là có chất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay