Bài 21.3 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 ... DeHocTot.com

Bài 21.3 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Một loại oxit sắt có thành phần là : 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy cho biết:

a)Công, thức phân tử của oxit sắt, biết công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản.

b)Khối lượng mol phân tử của oxit sắt tìm được ở trên.

Giải

a) Theo đề bài, ta có thể nói : Cứ 7 g Fe kết hợp với 3 g oxi tạo ra oxit sắt. Số mol nguyên tứ Fe = \({7 \over {56}} = 0,125(mol)\) kết hơp với số mol nguyên tử O là  \({3 \over {16}} = 0,1875(mol)\). Như  vậy  1 mol nguyên tử Fe kết hơp với 1,5 mol nguyên tử O. Ta đã biết số nguyên tử phải là số nguyên. Suy ra :

2 nguyên tử Fe kết hợp với 3 nguyên tử O. Công thức hoá học đơn giản của oxit sắt là Fe2O3

b) Khối lượng mol của Fe2O3  là : 56 x 2 + 16 x 3 = 160 (g/mol).
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay