Bài 21.7 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... DeHocTot.com

Bài 21.7 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua. Biết 2 nguyên tố kết hợp với nhau theo ti lệ khối lượng là 3 phần magie với 4 phần lưu huỳnh.

a) Tim công thức hoá học đơn giản của masie sunfua

b) Trộn 8 g magie với 8 g lun huỳnh rồi đốt nóng. Khối lượng các chất sau phản ứng là

A.7 g magie sunfua.        B. 7 g magie sunfua và 8 g lưu huỳnh

C. 16 g magie sunfua.     D.14 g magie sunfua và 2 g magie.

Giải

a) Công thức hoá học đơn giản của magie sunfua :

Số mol Mg kết hợp với lưu huỳnh : \({n_{Mg}} = {3 \over {24}} = 0,125(mol)\) .

Số mol S kết hợp với magie : \({n_S} = {4 \over {32}} = 0,125(mol)\) .

Như vậy : 0,125 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,125 mol nguyên tử S. Suy ra công thức hoá học đơn giản của magie sunfua là MgS.

b) Phương án D. Thành phần của sản phẩm :

Theo đề bài : 3g Mg kết hợp vừa đủ với 4 g S, hoặc 6 g Mg kết hợp vừa đủ với 8 g S. Nếu trộn 8g Mg với 8g S sẽ sinh ra 6 + 8 = 14 (g) MgS và còn dư 8 - 6 = 2 (g) Mg.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay