Bài 23.3 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén... DeHocTot.com

Bài 23.3 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta thu được vôi sống có công thức hoá học là CaO và khí thoát ra là CO2. Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau :

-Khối lượng của chén nung rỗng là 30 g.

-Khối lượng của chén nung và canxi cacbonat là 40 g.

-Khối lượng của chén nung và CaO là 35,6 g.

Hãy điền vào dấu chấm trong những câu sau :

+ Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là ... g .

+ Số mol của CaO là ...

+ Khối lượng khí CO2 thoát ra sau phản ứng là …….. g.

+ Số mol của CO2 là ………              

+ Phân tử canxi cacbonat bị phân huỷ thành CaO và co^, có tỉ lệ số phân tử CaO/số phân tử CO2 là ... / …..

Giải 

Ta có những câu hoàn chỉnh như sau :

+ Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là : 35,6 - 30 = 5,6 (g).

+ Số mol của CaO là : \({{5,6} \over {56}} = 0,1(mol)\)

+ Khối lượng khí CO2 thoát ra sau phản ứng là : 40 - 35,6 = 4,4 (g).

+ Số mol của CO2 là : \({{4,4} \over {44}} = 0,1(mol)\).

+ Phân tử canxi cacbonat bị phân huỷ thành CaO và CO2, có tỉ lệ số phân tử CaO/số phân tử CO2 là 1/1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay