Bài 23.8* Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho 20 g một oxit sắt phản ứng hết với... DeHocTot.com

Bài 23.8* Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hóa học


Cho 20 g một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 40,625 g muối clorua. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

Giải 

Gọi công thức oxit sắt là \(F{e_x}{O_y}\)

Phương trình hóa học của phản ứng :

\(F{e_x}{O_y} + 2yHCl \to xFeC{l_{2y/x}} + y{H_2}O\)

(56x+16y)g                   (56x+71y)g

20g                                  40,625g

Theo phương trình hóa học trên, ta có :

\(40,625 \times (56x + 16y) = 20 \times (56x + 71y)\)

\( \to {x \over y} = {{38,5} \over {57,75}} = {2 \over 3}\)

Công thức phân tử của oxit sắt là \(F{e_2}{O_3}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay